SlimStampen

Optimaal leren door kalibratie op kennis en vaardigheid


laatste wijziging: April 2011


Bij het leren van feitenkennis brengen wij allemaal onze eigen achtergrond mee. Huidige leermethodes houden daar geen rekening mee. SlimStampen is een op basis van wetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde methode die het leren aanpast aan de kennis en vaardigheden van de leerling.

SlimStampen is gebaseerd op het principe van spreiding en toetsing. Spreiding houdt in dat het leren van feitjes effectiever is als er een grotere tijdsspanne zit tussen de herhalingen. Toetsing houdt in dat leren effectiever is als de leerling actief het antwoord ophaalt, in plaats van "nog een keer overlezen". Het moge duidelijk zijn dat deze twee aspecten op gespannen voet met elkaar staan, want als de spreiding te groot is, zal de te leren informatie weer vergeten zijn, en lukt toetsing niet meer. De uitdaging is om de optimale balans te vinden tussen spreiding en toetsing.

Hiervoor gebruikt SlimStampen een cognitief model van de leerling dat aangeeft hoe goed bepaalde kennis al is geleerd. Als kennis al goed beheerst wordt, zal SlimStampen de te leren kennis minder vaak aanbieden en daarmee de spreiding vergroten. Tegelijkertijd zal SlimStampen kennis die nog niet goed beheerst wordt, vaker aanbieden zodat het toetstingsvoordeel behouden blijft.

Onderzoek op meerdere middelbare scholen en onder studenten van de Rijksuniversiteit Groningen heeft uitgewezen dat een kwartier leren met SlimStampen duidelijk hogere cijfers oplevert: In vergelijking met een standaard manier van leren waarbij de te leren feitjes worden aangeboden in groepjes van vijf, scoort SlimStampen een compleet cijfer-punt hoger (gemiddeld een 9 in plaats van een 8).

SlimStampen is momenteel in beta-fase, en wordt gebruikt op een aantal middelbare scholen. Mocht u geinteresseerd zijn in de mogelijkheden van SlimStampen, kunt u contact opnemen met Hedderik van Rijn.

SlimStampen is ontwikkeld in de onderzoeksgroep van Hedderik van Rijn.

Voor meer informatie:
url:
email:
tel:
http://www.van-rijn.org
D.H.van.Rijn@rug.nl
+31-(0)50-363.6290

 

Voor meer informatie over SlimStampen, zie SlimStampen.pdf